Papermoon

OG HIMMELENS KREFTER SKAL ROKKES

Fra forfatteren av suksessdebuten Armageddon-algoritmen kommer det nok en forrykende thriller der fiksjon møter virkelighet. Forskerne Tor Tønder og Maria Skog er preget av fortiden.

OPPFØLGEREN TIL SUKSESSDEBUTEN ARMAGEDDON-ALGORITMEN

«Petter Fergestad blander klimaproblematikk og fra mtidsvisjoner med urfolks kunnskap fra
menneskehetens vugge i Afrika. Det oppleves eksotisk og nært. fra mtidsvisjoner med urfolks kunnskap
fra menneskehetens vugge i Afrika.Det oppleves eksotisk og nært.Det oppleves eksotisk og nært.fra
mtidsvisjoner med urfolks kunnskap fra menneskehetens.

FORFATTERE

Petter Fergestad

Armageddon-Algoritmen – Og

himmelens krefter skal rokkes himmelens krefter skal